System STAR to autorski innowacyjny system b2b do sprzedaży hurtowej. System b2b przeznaczony jest do obsługi relacji business-to-business, a dokładniej do automatyzowania procesu sprzedaży między kontrahentami.

System b2b oferowany przez B2B Online klientom biznesowym – producentom, dostawcom, importerom, resellerom nie tylko usprawnia obsługę klientów, ale pomaga im m.in. wyeliminować koszty związane z powtarzalnymi czynnościami, które do tej pory musiał wykonywać pracownik, a także zmniejszyć koszty obsługi klientów i podnieść jej jakość.

Rozwiązania oparte o autorki system b2b umożliwiająTwoim klientom zakup Twoich produktów bez konieczności angażowania dodatkowych pracowników Twojej firmy. 

W systemie b2b gromadzone są w jednym miejscu informacje o dostępności produktów, historii zamówień, historii zapytań ofertowych, fakturach, rozliczeniach, limitach kredytu kupieckiego, cenach i rabatach indywidualnych, danych kontaktowych o klientach biznesowych. 

Firmy, które mają wdrożony system klasy ERP lub korzystają z programu magazynowo – księgowo bez problemu zintegrują go z systemem b2b do sprzedaży hurtowej.