• Dzięki oprogramowaniu b2b wszystkie informacje o Twoich klientach są spójne z danymi zawartymi w systemie ERP. 

  • Oprogramowanie b2b zwalnia Ciebie lub Twoich pracowników z konieczności ręcznego przepisywania danych i ich aktualizowania. 
  • Korzystając w swojej firmie z oprogramowania b2b możeszobsługiwać swoich klientów 24 godz./dobę o dowolnej porze i z każdego miejsca na świecie. 

  • Oprogramowanie b2b to aplikacja „w chmurze”, a co za tym idzie – by korzystać z oprogramowania b2b wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.