System STAR to autorskie oprogramowanie b2b będące swoistego rodzaju centrum automatyzacji obsługi klienta biznesowego. 

Możliwości, jakie daje oprogramowanie b2bto przede wszystkim składanie zapytań ofertowych oraz zamówień, śledzenie ich statusu, dostęp do aktualnych informacji o produktach, a także bieżąca informacja o stanie rozliczeń z Twoją firmą. 

Z tego typu oprogramowaniem b2bbez większych problemów można zintegrować każdy program magazynowo – księgowy oraz system ERP, który jest wdrożony w Twojej firmie. 

Dzięki oprogramowaniu b2b wszystkie informacje o Twoich klientach są spójne z danymi zawartymi w systemie ERP. Oprogramowanie b2b zwalnia Ciebie lub Twoich pracowników z konieczności ręcznego przepisywania danych i ich aktualizowania. 

Korzystając w swojej firmie z oprogramowania b2b możeszobsługiwać swoich klientów 24 godz./dobę o dowolnej porze i z każdego miejsca na świecie. 

Oprogramowanie b2b to aplikacja „w chmurze”, a co za tym idzie – by korzystać z oprogramowania b2bwystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.